Pasja Fitness
facebook
logo pasja
FITNESS CENTRUM
Regulamin

Każdy klient Fitness Centrum ,,PASJA” zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu

 1. Osoby biorące udział w zajęciach pisemnie oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach fitness na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany koniecznie zgłosić instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć wszelkie nowe informacje o stanie zdrowia i samopoczucia: kontuzje, bóle, urazy oraz koniecznie informację jeśli jest w ciąży.
 3. W przypadku złego samopoczucia, bólów, kontuzji i urazów nie można brać udziału w żadnych zajęciach fitness !!! Potrzebna jest pisemna zgoda lekarza na uczestnictwo w zajęciach fitness.
 4. W przypadku nagłego złego samopoczucia, pojawienia się bólu itp. w trakcie zajęć, należy od razu przerwać ćwiczenia !!!
 5. Przed przyjściem na pierwsze zajęcia obowiązuje  rezerwacja miejsc.
 6. Każdy uczestnik zajęć fitness oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem klubu i wykupując karnet/ korzystając z naszych usług w pełni akceptuje regulamin.
 7. Osoby niepełnoletnie, uczestniczą w zajęciach za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 8. Przed wejściem na salę konieczna jest zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe.
 9. Na zajęcia fitness z użyciem mat należy zawsze przynosić własny ręcznik.
 10. Każdy uczestnik zajęć Jogi przynosi własną matę. Istnieje możliwość zakupienia maty do Jogi w recepcji klubu.
 11. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 12. Przed wejściem na zajęcia należy okazać aktualny karnet lub  inną honorowaną w klubie kartę fitness i dokonać rejestracji wizyty.Nie ma możliwości rejestracji wizyt po zajęciach( nawet w przypadku spóźnienia się na zajęcia!!! )
 13. Na wszystkie zajęcia klubowicz powinien przychodzić punktualnie.Nie ma możliwości wejścia na zajęcia po więcej niż 10 minutach od ich rozpoczęcia.
 14. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie.
 15. Karnet OPEN FITNESS= dowolna ilość zajęć fitness .JOGA dostępna jest za dopłatą. Przy karnecie open fitness również obowiązują zapisy do wybranych grup( z góry przy wykupieniu karnetu lub  w trakcie jego ważności)
 16. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby zapisane do danej grupy na stałe oraz osoby z rezerwacją miejsc na karty sportowe .
 17. KARNET ROTACYJNY = zajęcia do wykorzystania do daty ważności, za każdym razem można uczestniczyć w różnych zajęciach, dniach i godzinach  ale tylko po wcześniejszej rezerwacji miejsca w dostępnej grupie. Pierwszeństwo mają osoby zapisane na stałe na zajęcia.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na zajęcia fitness osoby której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 19. W przypadku odwołania zajęć z winy klubu, karnet automatycznie zostaje przedłużony.
 20. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 21. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 22. Klub zastrzega sobie prawo do zmian cen usług, zasad odrabiania zajęć oraz zmian w grafiku zajęć fitness. Zmiany mogą dotyczyć: terminów i rodzajów zajęć, godzin pracy klubu, zmiany instruktora prowadzącego np. w ramach zastępstwa,
 23. Istnieje możliwość odrobienia dwóch zajęć  fitness z karnetu ale tylko tych które zostały wcześniej odwołane* !!!. Zajęcia odwołać należy najpóźniej dzień wcześniej. W przeciwnym wypadku zajęcia lub wpłacona kaucja przepadają.
 24. Zajęcia  można odrabiać tylko do daty ważności karnetu,  po wcześniejszym ustaleniu terminu( w miarę dostępności wolnych miejsc).
 25. Istnieje możliwość,, zawieszenia ” karnetu na czas zgłoszonego wcześniej urlopu zdrowotnego lub wypoczynkowego. W takim przypadku karnet zostaje automatycznie przedłużony. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie przerwy w uczestnictwie.
 26. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i szafkach fitness oraz na  terenie całego klubu, w tym  na sali bez opieki ich właściciela.
 27. Opłata za zgubienie kluczyka do szafki fitness wynosi 10 zł.
 28. Na pierwsze zajęcia obowiązuje wcześniejsza tel.lub mailowa rezerwacja miejsc.
 29. Uwaga!!! Faktury Vat wystawiamy w ciągu 7 dni od zakupu tylko na podstawie paragonu !!!
 30. Użytkownicy Kart Multisport, Multiclassic, Multiactive firmy Benefit Sysytems oraz Fit Profit, Ok System zobowiązani są do  wcześniejszych  rezerwacji miejsc i każdorazowego okazania karty wraz z  dokumentem tożsamości. Karty muszą być podpisane.
 31. Użytkownicy Kart Mulisport korzystają w trakcie jednej wizyty w klubie z jednych zajęć fitness lub zajęć Jogi = jedna rejestracja wizyty. Mogą również skorzystać z zajęć dwa razy dziennie: rano i wieczorem tego samego dnia.
 32. Dodatkowa godzina zajęć dla użytkowników kart Benefit Multisport  jest płatna wg aktualnego cennika.
 33. Użytkownicy kart FIT PROFIT, FIT SPORT mogą uczestniczyć tylko w jednych zajęciach dziennie.Dodatkowa godz. zajęć jest płatna według aktualnego cennika zajęć.
 34. Od użytkowników kart MULTISPORT , FIT PROFIT, FIt SPORT,  Ok System przy stałych  rezerwacjach na zajęcia grupowe oraz przy jednorazowej rezerwacji więcej niż dwóch zajęć do przodu pobierana jest kaucja zwrotna* ( * nieodwołanie zarezerwowanych zajęć dzień wcześniej powoduje utratę wpłaconej kaucji )
 35. Strata kaucji i brak wpłaty nowej na najbliższych zajęciach jest równoważna z wykreśleniem z listy  klientów = brak rezerwacji miejsca w grupie.
 36. Zajęcia JOGA  dla wszystkich użytkowników MULTIKARNETU OK SYSTEM są dostępne za dopłatą + 15 zł
 37. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji zajęć klientom którzy dokonali w ostatnim miesiącu pojedynczych rezerwacji miejsc ( bez kaucji ), i nie odwołali swojej obecności

ZASADY ODWOŁYWANIA I ODRABIANIA ZAJĘĆ:

 1. Zajęcia należy odwoływać pisemnie w formie: sms , mailowo lub osobiście  w recepcji klubu najpóźniej dzień wcześniej !!! Zasada dotyczy karnetów oraz wszystkich rezerwacji stałych i pojedynczych z kaucjami dla użytkowników kart i ok system. Zajęcia zarezerwowanie w klubie PASJA w Piastowie odwołujemy wysyłając sms pod nr: 502-829-008 lub mailowo.

Istnieje możliwość odrobienia max.2 zajęć z karnetu ale tylko tych które zostały terminowo odwołane

Zajęcia odwołane odrabiamy:

 • do daty ważności obecnego karnetu ( ewentualnie podczas następnego, terminowo wykupionego karnetu z zachowaniem ciągłości członkostwa)
 • po wcześniejszym ustaleniu terminu i rodzaju zajęć
 • tylko gdy są wolne miejsca w grupach * ( nie gwarantujemy możliwości odrobienia wszystkich odwołanych zajęć)
 • nieobecność na “odrabianych” zajęciach powoduje ich bezpowrotną utratę

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW KART:

BENEFIT MULTISPORT PLUS, CLASSIC I ACTIVE, FIT PROFIT, FIT SPORT,  oraz systemu OK SYSTEM

korzystających z usług w klubie Fitness Centrum ,,Pasja,,

 1. Użytkownicy kart MULTISPORT ( PLUS, CLASSIC,ACTIVE), FITSPORT I FITPROFIT mogą korzystać z zajęć fitness i Jogi  ( bez dopłat) w ramach usługi: wejście jednorazowe
 2. Użytkownicy kart Multisport w ramach swojej karty mogą korzystać z zajęć dwa razy dziennie np.rano i wieczorem. Odstęp do ponownego wczytania karty wynosi min 4 godziny. Pozostałe karty mają ograniczenie liczby wejść do tylko jednej wizyty dziennie.
 3. Dodatkowa godz. zajęć dla użytkowników kart jest płatna wg aktualnego cennika.
 4. Użytkownicy  Multikarnetu OK SYSTEM korzystają z zajęć JOGI za dopłatą
 5. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja zajęć. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby na stałe zapisane do grup oraz osoby z rezerwacjami miejsc.
 6. Klub pobiera kaucje rezerwacyjne przy rezerwacji więcej niż dwóch zajęć.
 7. Karty są honorowane tylko z dokumentem tożsamości ( dokument zawierający imię , nazwisko i zdjęcie) w przypadku braku dokumentu karta nie może być wczytana. Klient może wówczas zostać na zajęciach przy opłacie zajęć wg cennika. Nie ma możliwości wczytywania kart w innym terminie.
 8. Karta jest ważna gdy zawiera czytelny podpis Użytkownika.
 9. Karty są wczytywane tylko przed zajęciami .
 10. Użytkownik karty jest proszony o własnoręczne uzupełnienie rejestru wizyt
 11. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia: nie ma możliwości wczytania kart po okresie większym niż 10 min od momentu rozpoczęcia zajęć.
 12. Użytkownik może zrezygnować z zajęć po wczytaniu karty. W takiej sytuacji wizyta zostanie anulowana na urządzeniu terminalowym i w rejestrze wizyt.
 13. ZASADY REZERWACJI:

* prosimy o dokonywanie rezerwacji osobiście w recepcji, klubu, mailowo lub telefonicznie: 502-829-008 ( pon -pt 9.00-`11.00 16.30-22.00 sob. 9.00-11.00 ), SMS lub mailowo: fcpasja@wp.pl

* bez kaucji można jednorazowo zarezerwować maksymalnie do dwóch zajęć

większa liczba rezerwowanych zajęć wymaga wpłaty kaucji zwrotnej: 15 zł ( jest to jedna kaucja, niezależna od liczy zarezerwowanych godz., która przechodzi z zajęć na zajęcia)

* istnieje możliwość zarezerwowania stałego miejsca w grupie tylko przy wpłacie kaucji zwrotnej 15 zł

Stratę kaucji powoduje: nieobecność na zarezerwowanych i nie odwołanych terminowo czyli dzień wcześniej zajęciach.

zajęcia można odwołać wysyłając:sms, maila lub osobiście w recepcji klubu

wszystkie zajęcia należy odwoływać najpóźniej dzień wcześniej

UWAGA: !!!

14 . Strata kaucji oznacza automatyczną anulację zarezerwowanych pozostałych pojedynczych zajęć

15 . W przypadku stałej rezerwacji miejsca w grupie : strata kaucji wymaga wpłaty nowej kaucji 15 zł niezwłocznie na najbliższych zajęciach,brak wpłaty lub nieobecność jest równoznaczne z rezygnacją i powoduje automatyczne wykreślenie z listy uczestników

16. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji zajęć osobom które w ostatnim miesiącu minimum dwa razy rezerwowały pojedyncze zajęcia bez kaucji, nie przychodziły i nie odwołały swojej obecności